Menu Zavřít

Umělci

Jan Kaláb Pasta Oner Jan Pištěk Lukáš Rittstein Hubert Scheibl Ivana Štenclová

Ivana Štenclová

Ivana Štenclová je pozoruhodná malířka, která se může pochlubit celou řadou výstavních úspěchů, ale i četným zastoupením ve významných sbírkách. Tvorba autorky je výrazně ovlivněna původně kresebným školením, které se soustavně, někdy cíleně, ale mnohdy svévolně promítá do její umělecké produkce. Vrstevnatost se stala tématem, které prostupuje skrz celou teoretickou, ale i praktickou část její práce. Štenclová ve vých dílech spojuje samostatně vizuálně nefunkční části, které teprve dohromady vytváří cílený
obrazec náročný svou propracovaností. Tato komplikovanost se staví do určitého kontrastu k banalitě každodennosti a kráse obyčejných momentů, které autorku inspirují.